Text 2 Mindmap – Enkel tankekarta

Jag har genom åren provat olika verktyg för att skapa digitala tankekartor, men jag har aldrig riktigt fastnat för dem, de har varit mer omständiga än effektiva. Istället har jag har då gett mig på mer kreativa lösningar med papper i storlek A3 och färgpennor.

Därför blev jag glad när jag återupptäckte Text2Mindmap, ett verktyg där jag skapar tankekartor med ett enkelt textverktyg och ”tabben” på tangentbordet. Givetvis kan inte detta verktyg göra allt som de mer större programmen kan, men när jag snabbt behöver skissa ner några idéer är detta ett perfekt verktyg för mig.

Text2Mindmap har en minimal inlärningströskel, kolla lite på filmen så förstår du vad jag menar med enkelhet.

När du gör din tankekarta arbetar du med TAB och Shift+TAB för att skapa de olika nivåerna.

När du är klar sparar du ditt arbete som en textfil. Du kan också högerklicka på din tankekarta och spara den som en bild i png-format.

Frågor, funderingar och kommentarer